• 2013. január 09., szerda

Lakásvásárlás illetéke:

A lakásvásárlási illeték 2012-ben még 4 millió forintig 2 %, 4 millió forint felett 4 % volt, ez azonban 2013-tól egykulcsossá alakult és 4 százalékra változott a teljes összeg után. Ez konkrétan 80 ezer forintos plusz illetékterhet jelent minden 4 millió forintnál nagyobb áron történő vétel esetében. Jól járnak az illetéktörvény módosításával azok,  akik olcsóbb lakásba költöznek, mivel negatív forgalmi érték különbözet esetén a vásárló mentesül az illeték megfizetése alól.

Energetikai tanúsítvány

Már nemcsak az új építésű ingatlanokhoz, hanem minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott ingatlanra is kötelező az energetikai tanúsítvány, néhány kivétellel. Egy új rendelettel 2013 január elsejétől központi nyilvántartásba kerülnek a tanúsítványok és lesz minőségi-ellenőrzés is.

– az épület, vagy önálló rendeltetési egység (meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló bejárata van) eladásra, kiadásra* való meghirdetésekor meg kell jelölni az energetikai besorolást, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll;

– az ingatlan adásvételi, illetve bérleti szerződésekben meg kell jelölni a tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő/bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt átvette;

– a tanúsítványok kötelező eleme lett a költséghatékonyság növelésére történő javaslat, kivéve, ha nem lehet költséghatékony felújítást végezni;

– a tanúsítványokról központi nyilvántartás készül és lesz minőség-ellenőrzés is, ami a hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének 2,5%-ára terjed majd ki.

Ez átlagban mintegy 10-15 ezer forintos költséget jelent. A tanúsítvány 10 évig hatályos.

Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

c) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén

*d) önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2016.január 1-je előtt kötött bérleti szerződések esetén.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.